Firmamız 2003 yılından itibaren Muğla İli hudutları dahilinde hizmet vermektedir.

Taşınmaz mal üzerine her türlü mühendislik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Hizmetlerimiz:
– Halihazır harita yapımı
– İmar planı ve imar planı uygulaması
– Parselasyon, Tevhid, İfraz, Bina Aplikasyonu, Tus, Cins Değişikliği
– Altyapı Mühendislik Hizmetleri
– Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı