Halihazır Harita Nedir?
Haritası yapılacak alan içinde kalan yeryüzü topoğrafyasının ve insan eli ile yapılmış her türlü objenin (yollar,binalar,enerji nakil hatları vb.) kanun ve yönetmelikler hükmünde ölçülmesi ve kağıt üzerinde gösterilmesi işlemidir. Bu haritalar, 1/1000 veya 1/2000 ve 1/5000 ölçeğinde olabilir.Özel Proje Alanlarında 1/500 ölçekli haritalar üretilebilir.

Halihazır Haritalar Neden Yapılır?
Şehir Plancıları çalışmalarını planı yapılacak alanda kalan binaların, yolların, elektrik hatlaarının, derelerin,tepelerin vb. konumlarını gösteren ölçekli bir harita üzerinde yaparlar. İmar Planlarında belirtilen esaslardan; konut alanları, park alanları, dini tesis alanları, yollar Halihazır Haritalar olmadan tamamlanması mümkün olamamaktadır.

Halihazır Haritalar Nerelerde Yapılır?
Yerleşim Yerleri, Fabrika Alanları, Üniversite Alanları, Havaalanları, Karayolları, petrol ve doğalgaz hatları, Enerji Nakil hatları vb.