– Halihazır Harita Yapımı
– İmar Planı ve İmar Planı Uygulaması
– Parselasyon, Tevhid, İfraz, Bina Aplikasyonu, Tus, Cins Değişikliği
– Altyapı Mühendislik Hizmetleri
– Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı